Privacy notice

De website www.polinderbrandpreventie.nl en alle bij dit domein behorende subdomeinen worden aangeboden door Polinder Brandpreventie Arnhem, Nederland (“Polinder Brandpreventie”). Polinder Brandpreventie exploiteert op deze webpagina’s een internetportaal met informatie over het bedrijf Polinder Brandpreventie en de door Polinder Brandpreventie aangeboden producten.

Gegevensverwerking

U kunt onze website in principe zonder opgave van persoonsgebonden gegevens gebruiken. Polinder Brandpreventie streeft er echter naar de inhoud van de website van Polinder Brandpreventie voor klanten en geïnteresseerden te verbeteren en bij te werken om op deze manier de aantrekkelijkheid te verhogen. Voor dit doel worden bij elk bezoek aan de website van Polinder Brandpreventie bij het opvragen van de webpagina’s gegevens opgeslagen. Deze gegevens kunnen niet naar een persoon worden herleid en worden door Polinder Brandpreventie uitsluitend voor interne, statistische en technische doeleinden gebruikt. Namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens worden niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig opgeeft, bijvoorbeeld binnen het kader van een aanvraag of als u contact met ons opneemt. Polinder Brandpreventie maakt hierbij geen gebruikersprofielen van bezoekgegevens van de website aan.

Gegevensverwerking bij aanvragen

Wanneer u uw e-mailadres en andere contactgegevens, zoals uw naam, binnen het kader van een aanvraag of bestelling van informatiemateriaal, met name op de pagina “Contact”, met uw instemming hebt afgegeven, zal Polinder Brandpreventie u de betreffende informatie doen toekomen. De door u opgegeven gegevens worden in een bestand respectievelijk in een e-mailprogramma opgeslagen en uitsluitend voor de correspondentie m.b.t. de aangevraagde informatie gebruikt. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij willen u er hierbij op wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) mogelijk niet voor 100% veilig is. Een perfecte beveiliging van gegevens tegen de toegang van derden is niet mogelijk.


Bij vragen contact ons