Brandpreventie

Een brand is een nachtmerrie voor iedereen. Goede brandpreventie redt mensenlevens en voorkomt ernstige schade aan eigendommen en gebouw. Spullen zijn te vervangen maar kunnen desondanks van hoge emotionele waarde zijn. Tegen brand wilt u goed beschermd zijn. Uiteindelijk gaat brandpreventie om de vertragingstijd die je tijdens een brand bereikt. Hoeveel tijd hebben mensen nodig om te vluchten naar een veilig onderkomen, zeker als er sprake is van hulpbehoevende of bedlegerige mensen. Daar zijn wettelijke voorschriften voor vastgelegd in het bouwbesluit. De regels zijn gedetailleerd en uitgebreid. Dat vraagt om een specialist die deze kennis in huis heeft.

Bouwkundige brandpreventie

Bij nieuwbouw heeft u een enorme keuze aan bouwmaterialen. De juiste combinatie en toepassing van materialen zorgt voor brandveilige omgeving. Bepaalde materialen zetten uit bij hitte of zijn erg brandgevoelig. Zo zijn draagconstructies te behandelen met brandwerend materiaal. Een pand verdelen wij in ‘brandcompartimenten’ en brengen brandscheidingen aan, rekening houdend met de materiaalkeuze. Zo ontstaat een vlekkenplan waarbij de vertragingstijd inzichtelijk wordt. Naast brandpreventieve maatregelen zorgen blus- en sprinklerinstallaties dat een brand niet verder uitslaat.

Doorvoeringen van installaties

Brandpreventie vraagt om alertheid zodra iets aan het pand verbouwd wordt: is de brandveiligheid nog wel gegarandeerd na de modificatie. Bij kleine verbouwingen, zoals het aanleggen van een extra leiding of airconditioning wordt dit nog wel eens vergeten. Bij het doorvoeren van deze leidingen moeten openingen in muur of plafond opnieuw afdicht en afgewerkt worden met brandveilig materiaal. Hiervoor zijn speciale producten verkrijgbaar zoals brandwerende brandkleppen die dichtvallen bij brand, pasta of kit. De leidingen kun je voorzien van brandwerende coating. Zo zijn er nog meer oplossingen om ook na een verbouwing de brandveiligheid te garanderen.

Installatie, logboek en jaarlijkse toetsing

De medewerkers van Polinder Brandpreventie volgen periodiek trainingen om hun kennis op peil te houden en hebben alle een bouwkundige achtergrond. Ambachtsmensen die hun vak verstaan. Na installatie van de brandpreventieve materialen voeren we de wijzigingen door in het logboek. Het logboek, zowel bij u als ons digitaal op locatie geeft een duidelijk beeld van de situatie voor en na. Bovendien brengen we een sticker aan op de gemodificeerde plaats zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de wijziging. Jaarlijks houden toetsen we het pand op brandveiligheid om er zeker van te zijn dat alles nog in orde is. Kleine verbouwingen van andere externe partijen glippen er wel eens doorheen en dat ondervangen we op deze wijze. De jaarlijkse toetsing bestaat uit een inventariserend gesprek en waar nodig een nadere inspectie van het pand.


Bij vragen contact ons